Print siden Alfabetisk index Sitemap Søg på ProDomus.dk


Om ProDomus
Ledige lejligheder Kontakt Kurser og aktiviteter Info lejere Medlems login

Du er her: Forside Om ProDomus

Om ProDomus


Foreningen:

Prodomus blev stiftet som Aalborg Grundejerforening i 1885 og har i dag over 500 medlemmer.

Medlemmerne er primært private boligudlejere, ejerforeninger og andelsboligforeninger.

Formål:

  • at fremme og varetage medlemmernes interesser i almindelighed og ejere af udlejningsejendomme i særdeleshed.
  • at varetage grundejernes fælles interesser overfor offentlige myndigheder.
  • at yde medlemmerne hjælp og vejledning i lejeforhold, herunder afholde medlemsmøder og kurser.
  • at virke for at grundejernes interesser repræsenteres i nævn, kommisioner og institutioner, der berører grundejerstanden, samt afgive udtalelser til brug for domstole og offentlige myndigheder.
  • at påtage sig ejendomsadministration, udlejningsvirksomhed og lejeberegninger m.v.

 

 


Boulevarden 11, 1 · 9000 Aalborg · info@prodomus.dk

Vi er en interesse-organisation for ejere af udlejningsejendomme og ejer- og andelsboligforeninger. ProDomus / Aalborg Grundejerforening driver et professionelt administrations- og rådgivningskontor.