Lægdommere tilknyttet ProDomus


Aalborg Retskreds:

Ingeniør, Statsaut. ejendomsmægler Karsten B. Kold

Statsaut. revisor Palle Roed

Direktør Britta Jespersgaard

Direktør Yvonne Skagen

Arkitekt Jørn Held 

Kundechef Kirsten Dueholm Cleyton