Hvornår og hvordan skal jeg betale min husleje?

Huslejen skal betales den 1. hverdag i hver måned. Husleje er bringegæld, og det er derfor dit eget ansvar at denne betales. Der fremsendes indbetalingskort til betaling heraf fra Nets. Har du ikke modtaget indbetalingskort inden den 1. i måneden, skal du selv rette henvendelse til ProDomus herom. ProDomus forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr for genfremsendelse af indbetalingskort. Vi anbefaler, at du tilmelder din husleje til betalingsservice, for at undgå forsinket eller manglende betaling af huslejen.
- Betales huslejen ikke rettidigt vil der blive tilskrevet påkravsgebyr.