Hvordan opsiger jeg mit lejemål?

- Opsigelse af lejemålet skal altid ske skriftligt. Opsigelse må gerne ske pr. mail og gerne ved udfyldelse af vores opsigelsesformular.
- Der er som udgangspunkt 3 måneders opsigelse til den 1. i en måned, med mindre andet er aftalt i lejekontrakten.