Fraflytningssyn

Når lejemålet er fraflyttet og rengjort, skal der afholdes et fraflytningssyn – du vil modtage en skriftlig indkaldelse til fraflytningssynet, hvori dato og tidspunkt fremgår.
 
På fraflytningssynet vil synsmanden gennemgå lejemålet med dig, og udarbejde en fraflytningsrapport, hvori lejemålets stand og eventuelle mangler fremgår. Derudover vil det være angivet hvilke mangler der skal udbedres, samt om du eller udlejer skal betale for disse udbedringer.
Du får udleveret en kopi af fraflytningsrapporten på fraflytningssynet – deltager du ikke i fraflytningssynet, vil fraflytningsrapporten blive sendt til dig pr. mail.
 
Når fraflytningssynet er afviklet, er du afskåret fra selv at udbedre de mangler der konstateres, og disse udbedringer vil således blive foretaget af viceværten eller eksterne håndværkere.
 
Skulle du efterfølgende have spørgsmål til fraflytningsrapporten, er du velkommen til at kontakte din administrator.