Flyttemeddelelser

Vi tilmelder dig som forbruger hos forsyningsvirksomhederne, og indberetter samtidig de aflæsninger som er foretaget i forbindelse med din indflytning. Det fremgår af din lejekontrakt hvilke forsyningsselskaber vi tilmelder dig hos.

Derudover meddeler vi varmeselskabet, at der skal foretages aflæsning af varme og vand. Hvis ikke der er fjernaflæste målere i dit lejemål, vil du kort efter indflytning blive kontaktet af varmeselskabet, med henblik på aftale om aflæsning af målerne.

Er der fælles signalforsyning i ejendommen meddeler vi udbyderen om din indflytning.