Betaling af indskud

Når du har underskrevet lejekontrakten skal du betale indskud, som består af depositum og forudbetalt leje.

Depositum er udlejers sikkerhed for den istandsættelse der påkræves ved din fraflytning. Afleverer du lejemålet i den stand der er aftalt i lejekontrakten, vil du som udgangspunkt få dit depositum tilbage.

Forudbetalt leje dækker helt eller delvist huslejen i din opsigelsesperiode. Har du således betalt 1 måneds forudbetalt leje, skal du ikke betale husleje den sidste måned du bor i lejemålet.

Sammen med betaling af indskud, skal du betale leje m.v. for den første måned du bor i lejemålet.

Betalingsoplysninger samt fristen for betaling, fremgår af det følgebrev du har modtaget sammen med lejekontrakten.