Varme-/vandregnskaber

Sammen med huslejen betaler du i de fleste tilfælde a’conto varme og vand til dækning af dit lejemåls løbende forbrug og andel i andre udgifter.
 
Varme- og vandforbruget opgøres én gang årligt. Du kan i lejekontraktens § 5 se, hvornår forbruget opgøres for den ejendom du bor i. Fra opgørelsestidspunktet kan der gå op til 4 måneder før du modtager en opgørelse fra os.
 
I varme- og vandopgørelsen modregnes dine a’conto betalinger. Dækker disse ikke forbruget for dit lejemål, vil du blive opkrævet differencen sammen med huslejen.

Udlejer kan vælge, med 3 måneders varsel, at forhøje dit a’conto varme- og vandbidrag, så det svarer til det faktiske forbrug for lejemålet.
 
Skal du have penge tilbage, vil differencen blive modregnet i din husleje.

I disse tilfælde har du mulighed for at ansøge om nedsættelse af dit a’conto bidrag. Din administrator vil - på baggrund af tidligere års opgørelser samt størrelsen på tilbagebetalingen - vurdere om en nedsættelse af a'conto bidraget er aktuelt.
  
Fraflyttere
Er du fraflyttet lejemålet, vil du modtage din varme-/vandopgørelse på samme tid som de øvrige lejere.
 
Har du spørgsmål til dit varme-/vandregnskabet er du velkommen til at kontakte din administrator. Du kan finde din administrator her.