Kurser

Intro til bestyrelsesarbejde i foreninger - Forår 2021

01/03/21

Intro til bestyrelsesarbejde i foreninger

Kurset gennemgår, hvilken rolle man har som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem i en ejer- eller andelsboligforening påtager sig, herunder hvilket ansvar og hvilken rolle man har som henholdsvis formand, næstformand etc., samt hvilke rammer man arbejder indenfor. Vi gennemgår også de gensidige forventninger en bestyrelse og en professionel administrator har til hinanden.

Dato for kurset fastlægges i løbet af året.

Tilbage til oversigten