"Vi dyrker din ejendomsinvestering og styrker dens fortsatte sundhed – hos os er driftsoptimering i højsædet."

Søg lejlighed

Er du lejer

Udlejer / Medlemmer

Henning Lindholt

Direktør og ejendomsudvikler Skovly Ejendomme, Aalborg
Bestyrelsesmedlem siden 2021, og valgt til næstformand i 2022
Født 1965

Erfaring og viden omkring

Jeg har via min uddannelse og mangeårige karriere indenfor branchen viden og erfaring indenfor finansiering, risikostyring, regnskabsanalyse og kreditvurdering. Jeg endvidere erfaring med lokalplansudarbejdelse, myndighedsbehandling, udlejning, bygningsrenoveringer-/ombygninger, forhandling, undervisning, ledelse, generationsskifte og selskabskonstruktioner.

Motivering

Et mangeårigt aktivt virke i ”det byggede miljø” har givet mig et betydeligt netværk, som jeg kan bruge aktivt i bestyrelsesarbejdet. Egne oplevelser og input har skærpet min appetit på at medvirke til at skabe fornyelse og innovation i branchen. Tanken om at kunne hjælpe andre aktører – foreningens medlemmer – med egne erfaringer eller via netværk er den motiverende faktor for mit bestyrelsesarbejde.

Tillidshverv

Lægdommer Boligretten i Aalborg