"Vi dyrker din ejendomsinvestering og styrker dens fortsatte sundhed – hos os er driftsoptimering i højsædet."

Søg lejlighed

Er du lejer

Udlejer / Medlemmer

FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Vi bestræber os på at besvare alle ansøgninger hurtigst muligt. Er der mange ansøgninger på ét lejemål, er det ikke sikkert at du får svar. Manglende svar kan også skyldes, at lejemålet er udlejet.

Nej. Nøgleoverdragelse sker pr. overtagelsesdagen. Nøglerne udleveres enten på indflytningssyn eller ved henvendelse på ProDomus’ kontor. Er overtagelsesdagen en weekend- eller helligdag, vil overtagelsen ske den førstkommende hverdag.

Huslejen skal betales den 1. hverdag i hver måned. Husleje er bringegæld, og det er derfor dit eget ansvar at denne betales. Der fremsendes indbetalingskort til betaling heraf fra Nets. Har du ikke modtaget indbetalingskort inden den 1. i måneden, skal du selv rette henvendelse til ProDomus herom. ProDomus forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr for genfremsendelse af indbetalingskort. Vi anbefaler, at du tilmelder din husleje til betalingsservice, for at undgå forsinket eller manglende betaling af huslejen.
– Betales huslejen ikke rettidigt vil der blive tilskrevet påkravsgebyr.

– Fejl- og mangelliste skal udfyldes og indberettes senest 14 dage efter overtagelse. Skabelon til fejl- og mangelliste, klik her.
– Listen skal sendes til din administrator hos ProDomus. Du kan finde oplysninger om din administrator her
– Du er velkommen til at medsende enkelte relevante billeder, men dette er ikke et krav. Eventuelle billeder skal indsættes i én samlet word- eller pdf-fil med en kort forklarende tekst til hvert billede.

– Forbrugsopgørelser fremsendes senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. Regnskabsperioden fremgår af din lejekontrakt.
– Ovenstående gælder også, hvis du fraflytter midt i en regnskabsperiode. Der kan derfor gå op til 16 måneder fra du fraflytter dit lejemål til endelig og afsluttende forbrugsopgørelse forelægger. 

– I løbet af din lejeperiode må du gerne selv male din lejlighed. Maling skal holdes i lyse farver.
– Ved fraflytning vil malerarbejde blive udført af udlejers håndværkere. Ønsker du selv at forestå malerarbejdet, skal dette udføres håndværksmæssigt korrekt. Arbejderne skal være afsluttede ved fraflytningssynet og godkendes af synsmand.

– Opsigelse af lejemålet skal altid ske skriftligt. Opsigelse må gerne ske pr. mail og gerne ved udfyldelse af vores opsigelsesformular.
– Der er som udgangspunkt 3 måneders opsigelse til den 1. i en måned, med mindre andet er aftalt i lejekontrakten.

– Nej. Den indvendige vedligeholdelseskonto kan kun benyttes i lejeperioden og kun frem til lejemålet opsiges. Ved opsigelse af lejemålet indefryses det indestående beløb og kan derefter kun benyttes af udlejer eller ny lejer til vedligeholdelse af lejemålet.

– Hvis du ønsker at benytte den forudbetalte leje i din opsigelsesperiode, skal dette meddeles til ProDomus i forbindelse med din opsigelse. Benyttes denne ikke, vil den komme til udbetaling sammen med eventuelt restdepositum.

– Ved fraflytning sørger ProDomus for aflæsning af el, gas, varme og vand og melder dette til forsyningsvirksomhederne. Øvrige abonnementer, såsom TV og Internet, skal du selv afmelde.
– Melder du selv flytning til elselskabet inden lejemålets udløb, vil du blive opkrævet udgift og flyttegebyr for restperioden i forbindelse med din flytteopgørelse.

– Lejemålet skal afleveres hovedrengjort og helt tømt for effekter/løsøre. Se eventuelt vores rengøringsvejledning.

– Flytteopgørelse fremsendes ca. 10 uger fra den dag du er frigjort fra dit lejemål.

Såfremt ovenstående ikke gav dig svar på dit spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Oplysnigner om din administrator, samt øvrige kontaktoplysninger kan findes her.

ProDomus/Aalborg Grundejerforening
Boulevarden 11, 1
9000 Aalborg
info@prodomus.dk
faktura@prodomus.dk

Vi er en interesseorganisation for ejere af udlejningsejendomme og ejer- og andelsboligforeninger. ProDomus / Aalborg Grundejerforening driver et professionelt administrations- og rådgivningskontor.