"Vi dyrker din ejendomsinvestering og styrker dens fortsatte sundhed – hos os er driftsoptimering i højsædet."

Søg lejlighed

Er du lejer

Udlejer / Medlemmer

Vedligeholdelse

1. Generelt

Den forsvarlige vedligeholdelse af den enkelte lejlighed er, i henhold til lejeloven, lejerens ansvar, og den enkelte lejer skal derfor, som det mindste altid sørge for:

– at der luftes forsvarligt ud i lejligheden.

– at der foretages vedligeholdelse og om nødvendigt fornyelse af låse og nøgler.

– at holde vandhaner, el-afbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, køleskabe, komfurer samt vaskemaskiner og lignende installationer forsvarligt ved lige.

2. Indvendig vedligeholdelse

Lejlighedens indvendige vedligeholdelse er, som hovedregel pålagt lejeren. Dette vil i overensstemmelse med lejeloven indebære fornyelse af maling, hvidtning eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde.

Ovennævnte foranstaltninger skal foretages, så ofte det er påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.

Overholder lejer ikke ovennævnte retningslinier for vedligeholdelsesarbejder, må lejer påregne, at istandsættelse ved fraflytning kan blive dyrere end normalt.

3. Afhjælpning af mangler og skader som påhviler udlejer

Afhjælpning af mangler og skader ved ejendommen som påhviler udlejer, må lejeren som udgangspunkt kun forsøge afhjulpet efter forudgående aftale med udlejer. Opdager lejeren en sådan mangel/skade, skal lejer hurtigst muligt kontakte administrator, der så herefter vil foretage det fornødne.

Denne oversigt viser, hvem der er ansvarlig for en lang række typiske vedligeholdelsesarbejder.