"Vi dyrker din ejendomsinvestering og styrker dens fortsatte sundhed – hos os er driftsoptimering i højsædet."

Søg lejlighed

Er du lejer

Udlejer / Medlemmer

Om ProDomus

Foreningen:

ProDomus blev stiftet som Aalborg Grundejerforening i 1885 og har i dag over 500 medlemmer.

Medlemmerne er primært private boligudlejere, ejerforeninger og andelsboligforeninger.

Formål:

  • At fremme og varetage medlemmernes interesser i almindelighed og ejere af udlejningsejendomme i særdeleshed.
  • At varetage grundejernes fælles interesser overfor offentlige myndigheder.
    At yde medlemmerne hjælp og vejledning i lejeforhold, herunder afholde medlemsmøder og kurser.
  • At virke for at grundejernes interesser repræsenteres i nævn, kommisioner og institutioner, der berører grundejerstanden, samt afgive udtalelser til brug for domstole og offentlige myndigheder.
  • At påtage sig ejendomsadministration, udlejningsvirksomhed og lejeberegninger m.v.
ProDomus/Aalborg Grundejerforening
Boulevarden 11, 1
9000 Aalborg
info@prodomus.dk
faktura@prodomus.dk

Vi er en interesseorganisation for ejere af udlejningsejendomme og ejer- og andelsboligforeninger. ProDomus / Aalborg Grundejerforening driver et professionelt administrations- og rådgivningskontor.