"Vi dyrker din ejendomsinvestering og styrker dens fortsatte sundhed – hos os er driftsoptimering i højsædet."

Søg lejlighed

Er du lejer

Udlejer / Medlemmer

Skade og mangler

Konstaterer du en skade i lejemålet eller på ejendommen, er det vigtigt, at du straks gør din administrator opmærksom på dette, så vi kan begrænse skadens omfang.

Hvis du har vedligeholdelsespligten, skal du selv sørge for udbedring og reparationer i dit lejemål. Hvordan vedligeholdelsespligten fordeler sig mellem dig og udlejer, fremgår af lejekontraktens §11.

Er der sket en skade inde lejemålet, som skyldes manglende vedligeholdelse eller forkert brug, skal du som lejer selv sørge for udbedring af skaden, uanset om du eller udlejer har vedligeholdelsespligten. Sådanne skader kunne fx være en smadret rude, skader på installationer (fx en ødelagt stikkontakt) samt skader på sanitet.

Skader kan også opstå som følge af utilstrækkelig rengøring og vi oplever desværre ofte, at især vandhaner og brusebatterier ikke afkalkes efter behov og derfor går til. Husk derfor altid at holde alle installationer fri for kalk, så de holder så længe som muligt.