"Vi dyrker din ejendomsinvestering og styrker dens fortsatte sundhed – hos os er driftsoptimering i højsædet."

Søg lejlighed

Er du lejer

Udlejer / Medlemmer

Fremleje

Der er tale om fremleje, når du som den juridiske lejer videreudlejer din lejlighed, helt eller delvist. Den lejer, der lejer ud, kaldes fremlejer, og den lejer, der fremlejes til, kaldes fremlejetageren.

Lejeren af en beboelseslejlighed har ret til at fremleje højst halvdelen af lejlighedens beboelsesrum til beboelse. Det samlede antal personer, der bor i lejligheden, må ikke overstige antallet af beboelsesrum, jfr. LL § 69.

Lejeren (fremlejeren) har endvidere ret til at leje sin lejlighed ud i op til 2 år, når det drejer sig om lejerens midlertidige fravær på grund af sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lign., jfr. LL § 70.

Ejeren kan modsætte sig fremleje af hele lejligheden, når der er færre end 13 lejligheder i ejendommen eller, hvis der flytter flere personer ind, end der er værelser, eller ejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet. En lejer, der ønsker at flytte sammen med ny partner “på prøve” har ikke krav på at kunne fremleje sin lejlighed. Et længerevarende ferieophold kan heller ikke godkendes som fremlejeargument.

Hvis fremleje bliver en realitet, skal lejeren i hvert enkelt tilfælde meddele ejer eller administrator til hvem, der fremlejes, og vilkårene herfor. Dette gælder også, selv om der kun er tale om delvis fremleje. Fremlejeaftalen skal indgås skriftligt, og ejeren skal have modtaget en kopi af fremlejeaftalen før fremlejeforholdets begyndelse.

Fremlejetageren har ikke bedre rettigheder end fremlejeren, og såfremt fremlejeren bliver opsagt eller selv siger op, er fremlejetager automatisk også opsagt.

Det er derfor vigtigt for fremlejetageren at sikre sig, at fremlejeren til enhver tid betaler huslejen rettidigt. Når der varsles lejeforhøjelse, sendes denne til fremlejeren.

Fremlejeren hæfter endvidere over for ejeren for enhver skade, fejl eller mangel, som påføres det lejede af fremlejetageren.

En lejer kan normalt ikke uden sin ægtefælles samtykke fremleje sin lejlighed helt eller delvist.  

Hvis du har spørgsmål vedrørende fremleje er du velkommen til, at kontakte din administrator

ProDomus/Aalborg Grundejerforening
Boulevarden 11, 1
9000 Aalborg
info@prodomus.dk
faktura@prodomus.dk

Vi er en interesseorganisation for ejere af udlejningsejendomme og ejer- og andelsboligforeninger. ProDomus / Aalborg Grundejerforening driver et professionelt administrations- og rådgivningskontor.