"Vi dyrker din ejendomsinvestering og styrker dens fortsatte sundhed – hos os er driftsoptimering i højsædet."

Søg lejlighed

Er du lejer

Udlejer / Medlemmer

Information om nedgravede containere i Aalborg – læs mere

Etablering af nedgravede containere i Aalborg Kommune.

Fra slutningen af 2018 etableres der nedgravede containere til affald i Aalborg tætby. Det forventes at tage cirka fem år før de nedgravede containere er etableret i Aalborg midtby, Øgadekvarteret, Vestbyen samt Nørresundby midtby. På den næste side er der indsat to kort. Det ene kort viser, hvilke områder der får nedgravede containere. Det andet kort viser rækkefølgen for, hvornår der bliver etableret nedgravede containere i de enkelte områder.

Der vil dog være undtagelser fx i forbindelse med andre ledningsarbejder eller i forbindelse med byomdannelser og større renoveringer – eksempelvis på Budolfi Plads.

Alle steder etableres de nedgravede containere på offentligt areal, og alle steder bliver der mulighed for at aflevere plast/metal, papir/pap, glas, minielektronik, batterier og restaffald. Alle skal benytte ordningen, og det betyder, at alle containere i baggårde mm på sigt vil blive fjernet.


Fakta om nedgravede containere

 • Nedgravede containere er et lukket system til affald, hvor affaldet bliver opbevaret under jorden
 • De nedgravede containere erstatter containere i baggårde mv.
 • I alt skal der etableres omkring 1.000 containere i de fire områder
 • Containerne placeres i affaldsøer, og ved hver ø kan der afleveres plast/metal, papir/pap, glas, minielektronik, batterier og restaffald. I alt bliver der ca. 300 affaldsøer
 • En enkelt nedgravet container kan indeholde op til fem kubikmeter affald
 • Etableringen af de nedgravede containere skal være med til at løse en række udfordringer, der er fælles for de fire områder, blandt andet:
  • Manglende plads til containere i baggårde
  • Problemer med bl.a. måger, der går i affaldet
  • Containere der står foran bygninger til gene for omgivelserne