"Vi dyrker din ejendomsinvestering og styrker dens fortsatte sundhed – hos os er driftsoptimering i højsædet."

Søg lejlighed

Er du lejer

Udlejer / Medlemmer

Medlemsside

Orientering fra ProDomus til ejer- og andelsboligforeninger som følge af COVID-19

Som følge af de seneste udmeldinger fra vores statsminister omkring den nuværende COVID-19-situation, forsamlinger m.v., fremsendes hermed følgende orientering:

Om udskydelse af ordinær generalforsamling
Hovedparten af vores foreninger har – som følge af forsamlingsforbuddet – været nødsaget at udskyde afholdelsen af den ordinære generalforsamling.  Selvom vedtægterne bestemmer en vis frist for afholdelse af generalforsamling vil en udsættelse af generalforsamlingen ikke betyde, at beslutninger bliver ugyldige.    

I praksis vil en udskydelse betyde, at den nuværende bestyrelser fortsætter sit hverv  uændret og er beslutningsdygtig indtil en ny bestyrelse er valgt på generalforsamlingen for 2020.  Med mindre vedtægterne siger andet, har foreningen også mulighed for at afholde generalforsamlingen digitalt – i mindre foreninger kan dette eksempelvis ske via  ”Teams”, som Microsoft har gjort gratis som følge af COVID-19.  Da der i sagens natur endnu ikke foreligger et nyt, godkendt budget for foreningen anbefales det, at driftsmæssige beslutninger som udgangspunkt tages med afsæt i 2019-budgettet.

Om andelsværdi og valuarvurderinger
For de foreninger, der anvender den offentlige vurdering, har en udskydelse af generalforsamlingen ingen betydning i praksis. Andelskronen fra 2019 fastholdes, indtil den ordinære generalforsamling afvikles.  

For så vidt angår valuarvurderinger – som er gældende i 18 måneder – vil vurderingen fra 2019 gælde indtil generalforsamlingen afholdes. I foreninger, hvor der allerede er modtaget en ny vurdering og foreningen således kender den forventede andelsværdi for 2020 kan det have betydning i forbindelse med salg.  Hvis der er forskel på 2019 og 2020-vurdeingen vil et eventuelt salg ske til 2019-vurderingen, dog med den bemærkning, at der formentlig vil ske en justering af værdien, når den ordinære generalforsamling bliver afviklet.

Vi står som altid til rådighed for sparring med bestyrelsen og besvarelse af spørgsmål – og er som altid  tilgængelige både via mail og telefon i sædvanlig åbningstid.

Kontakt os endelig.