"Vi dyrker din ejendomsinvestering og styrker dens fortsatte sundhed – hos os er driftsoptimering i højsædet."

Søg lejlighed

Er du lejer

Udlejer / Medlemmer

Medlemsside

Behandling af persondata

Vi anvender denne type data om dig

Vi anvender data om dig i forbindelse med, at du er medlem af foreningen.  Der er tale om persondata, som er nødvendige i forhold til dit medlemskab og i vores kontakt til dig.
De data, vi anvender, omfatter:

  • Almindelige persondata, eksempelvis dit navn, din adresse, dit telefonnummer (fastnet/mobil) og din kontakt e-mailadresse.
  • Andre oplysninger, herunder oplysning om din ejendomsportefølje.


Vi indsamler og opbevarer dine persondata til et bestemt formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med et bestemt formål, nemlig som led i dit medlemskab af foreningen. Det sker således til brug for:

  • Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester, herunder kurser og rådgivning
  • Nødvendig kommunikation omkring nyhedsbreve, kurser, rådgivning m.v., som følge af dit medlemskab


Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til det formål, der er defineret ovenfor.  Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os.  Vi bruger eksempelvis ikke flere data end dem, vi har brug for til det konkrete formål.


Vi behandler kun nødvendige data

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, de er nødvendige i forhold til at opfylde formålet.


Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata vi behandler om dig er korrekte. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende, primært via kontakt med dig.


Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Vi har defineret slette rutiner og kontrol heraf.


Vi videregiver ikke dine persondata

Vi videregiver kun dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, hvis vi har en lovlig hjemmel hertil. Videregivelse vil derudover kun ske efter forudgående samtykke fra dig.