"Vi dyrker din ejendomsinvestering og styrker dens fortsatte sundhed – hos os er driftsoptimering i højsædet."

Søg lejlighed

Er du lejer

Udlejer / Medlemmer

Medlemsside

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata og hvem der modtager data om dig.


Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtigheden består og hvordan de kan slettes.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata, dette gælder eksempelvis hvis du trækker et samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.


Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af data.


Du har ret til at flytte dine data

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os og dem, vi har indhentet om dig. Hvis du ønsker at bruge din ret til at flytte dine data (datapotabilitet), vil du modtage dine data fra os i et almindeligt anvendt format.Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, skal du kontakte kontoret.

Vi vil ved modtagelsen af din indsigelse foretage de nødvendige undersøgelser for at konstatere om indsigelsen er berettiget og i givet fald vil vi sende dig et svar her på senest en måned efter at vi har modtaget din henvendelse.
 Såfremt du har spørgsmål til ovennævnte privatbeskyttelsespolitik, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte kontoret.

ProDomus/Aalborg Grundejerforening
Boulevarden 11, 1
9000 Aalborg
info@prodomus.dk
faktura@prodomus.dk

Vi er en interesseorganisation for ejere af udlejningsejendomme og ejer- og andelsboligforeninger. ProDomus / Aalborg Grundejerforening driver et professionelt administrations- og rådgivningskontor.