"Vi dyrker din ejendomsinvestering og styrker dens fortsatte sundhed – hos os er driftsoptimering i højsædet."

Søg lejlighed

Er du lejer

Udlejer / Medlemmer

Ny lejelov fra 1. juli 2022

Ny lejelov fra 1. juli 2022

 

Folketinget har den 1. marts 2022 vedtaget lovforslaget om sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven samt enkelte andre love. Det betyder, at der fra den 1. juli 2022 gælder en helt ny lov om leje samt en lov om boligforhold.

 

Den nye lejelov regulerer alle aspekter af lejeaftaler mellem udlejere og lejere, herunder indgåelse af lejeaftaler, lejeregulering, forbrugsregnskaber, opsigelse/ophævelse m.v.

 

Sammenskrivningen af lejelovgivningen er helt grundlæggende blot en samling af flere hidtil gældende separate love i to love, således at de hidtil gældende regler fortsætter – stort set – uændret. Samtidig er der lavet en skarp opdeling af de emner, som behandles i hver af de to love, således at denne lov regulerer relationer mellem udlejere og lejere, mens den anden lov fastlægger, hvorledes kommunerne og andre offentlige forvaltningsorganer skal administrere boligområdet.

 

I tiden frem til den 1. juli 2022, vil vi hos ProDomus, derfor afholde flere kurser, hvor vores medlemmer kan blive klædt på til at håndtere den nye lovgivning. Kurserne vil blive annonceret på vores hjemmeside, og invitation vil blive sendt rundt til vores medlemmer.