Vi yder rådgivning til vore medlemmer omkring:

 • udfærdigelse af boliglejekontrakter
 • udfærdigelse af erhvervslejekontrakter
 • huslejeberegninger
 • tvister med lejerne
 • vedligeholdelsesregnskaber
 • Grundejernes Investeringsfond
 • andet relevant lejeretligt

Som medlem har du derudover følgende fordele

 • Du bliver via dit medlemskab også medlem af Danske Udlejere der fungerer som paraplyorganisation for 29 tilsluttede medlemsforeninger over hele Jylland.
 • Vi har en fordelagtig forsikringsaftale, der sikrer en optimal dækning til konkurrencedygtige kvm. priser, som du kan benytte dig af som medlem af ProDomus.
 • Du får løbende nyhedsbreve, som vi også opdaterer her på hjemmesiden. Her vil vi informere om normtal til huslejeberegninger, nyheder indenfor lejelovgivning m.v.
 • Du har mulighed for annoncering af ledige lejligheder via vores hjemmeside.
 • Du får et månedsblad: Danske Udlejere Magasinet, som indeholder artikler, nyheder m.v. indenfor det lejeretlige.
 • Vi afholder kursusvirksomhed, for det meste som "gå hjem" kurser. Indeholder eksempelvis kursus i udarbejdelse af lejekontrakter, nyheder indenfor varmeregnskaber, beregning af forbedringstillæg, GI og andre aktuelle emner m.m.
 • Vi kan medvirke til at optimere og effektivisere din administration.