"Vi dyrker din ejendomsinvestering og styrker dens fortsatte sundhed – hos os er driftsoptimering i højsædet."

Søg lejlighed

Er du lejer

Udlejer / Medlemmer

Pressemeddelelse – april 2021

Pressemeddelelse:

 

Nyt formandskab i ProDomus/Aalborg Grundejerforening

Efter 33 år på formandsposten overdrog advokat Claus Fischer stafetten til  direktør Trine Wagner, Wagner Ejendomme på årets generalforsamling i ProDomus, Aalborg Grundejerforening.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt i foreningens nyrenoverede lokaler på Boulevarden 11, hvor medlemmerne forinden på grund af COVID-19 var opfordret til ikke at give møde.

Den afgående formand, Claus Fischer glædede sig i beretningen blandt andet over, at foreningens medlemstal er steget til knap 600 og at årsresultatet i 2020 var på 620.000 kr.  De nye udlejere og investorer i markedet ser os fortsat som en kompetent, seriøs og foretrukken samarbejdspartner og benytter sig flittigt af både af vores rådgivning, udlejning- og vores administration. Kontoret har derudover en del nye kurser og netværksmøder klar til afholdelse, når der ingen er mulighed herfor, konstaterede formanden.

Foreningens egenkapital er nu på 15,5 millioner, så foreningen er fortsat økonomisk godt rustet til fremtidens opgaver. Samtidig kunne formanden berette, at foreningen har brugt 2020 på at nyinvestere og digitalisere således at foreningen fortsat står som en stærk, kompetent og høj professionel samarbejdspartner for ejere af udlejningsejendomme, andels- og ejerforeninger.

Formandens beretning blev afsluttet med en konstatering af, at boligpolitikken fortsat er udfordret og at de seneste lovgivningsmæssige indgreb da bestemt ikke gør udlejningsområdet mindre kompliceret. Vores politikkere har desværre ikke gennem årene haft mod til at foretage væsentlige ændringer og jeg må desværre også konstatere, at de har set bort fra de gode råd, eksperter er kommet med.  Senest har vi set, at regeringen måske er på vej til at give kommunerne anvisningsret på 10% af de private lejligheder. Det er ganske urimeligt og et angreb på den private ejendomsret.  Vi udviser gerne samfundssind; men efter dialog, konstaterede formanden inden han gav stafetten videre til foreningens nye formand, Trine Wagner, Wagner Ejendomme.

ProDomus afholder reception i anledning af formandsskiftet i foreningens lokaler den 31. august 2021, kl. 14-17.

 

Et stærkt hold står fremover bag ProDomus: Fra venstre direktør Ole Skovrider, Erik Sørensen Byg A/S (best. medlem), advokat Anne Henriksen, Vingaardshus  (næstformand), direktør og udvikler Henning Lindholt, Skovly Ejendomme  (best. medlem), Britta Jespersgaard (direktør), revisor Palle Roed (best. medlem), Erhvervsdirektør Nikolaj Jensen, Danske Bank/Realkredit Danmark  (best. medlem), direktør Trine Wagner, Wagner Ejendomme (formand), arkitekt Jørn Held (best. medlem), stats. aut. revisor Alex Kristensen, Redmark (revisor) og fraværende på billedet Erhvervsmægler Frank Jensen, EDC Erhverv Poul Erik Bech (kritisk revisor).

 

 

 

Afgående formand for ProDomus, Aalborg Grundejerforening advokat Claus Fischer og den ny formand Trine Wagner