"Vi dyrker din ejendomsinvestering og styrker dens fortsatte sundhed – hos os er driftsoptimering i højsædet."

Søg lejlighed

Er du lejer

Udlejer / Medlemmer

Pressemeddelelse – Generalforsamling 2018 – læs mere

Den årlige generalforsamling i ProDomus/Aalborg grundejerforening bød i år på et spændende oplæg fra det nordjyske folketingsmedlem Preben Bang-Henriksen, der på underholdende og fornøjelig vis berettede de mange fremmødte om dagligdagen på Christiansborg.

Fra venstre ses ProDomus mangeårige bestyrelsesformand advokat Claus Fischer, ProDomus direktør Britta Jespersgaard og folketingsmedlem Preben Bang-Henriksen

Forinden havde bestyrelsesformand Claus Fischer i sin beretning fortalt den velbesøgte generalforsamling om årets positive resultat for 2017 på kr.  850.000 og en forening der stadig står stærkt rustet til fremtidens opgaver indenfor det lejeretlige og bolig politiske område.  ”Foreningen tæller i dag over 550 medlemmer og der er også i første kvartal af 2018 en pæn medlemstilgang, det er jo glædeligt at der er så stor efterspørgsel på vores ydelser”, konkluderede formanden og henviste herunder også til foreningens lejeretlige rådgivning, forsikringsfordele og de gratis kursustilbud til medlemmerne.

Videre fremhævede formanden i sin beretning nødvendigheden af, at branchen bakker op og bidrager med dataindsamlingen til de nye ejendomsvurderinger for 2020 således at fremtidens vurderinger vil fremstå retvisende og at klager derved mindskes.  ”De gamle vurderinger er for dårlige og de er upræcise, så det er nødvendigt, at vi som branche bakker op omkring et bedre og billigere system”, opfordrede formanden og orienterede samtidig om foreningens aktive rolle i dataindsamlingen.

Foreningen efterlyser stadigvæk mere enkle regler og rammevilkår i bolig- og erhvervslejelovene og ser frem til den lovgivningsmæssige sammenskrivning på lejeområdet, der skulle være undervejs.  ”Det er dog tvivlsomt, at det sker foreløbig”, berettede Claus Fischer.

Via paraplyorganisationerne Danske Udlejere og Ejendomsforeningen Danmark arbejder foreningen fortsat på at opnå ligestilling mellem ejendomsvirksomheder og øvrige virksomheder indenfor generationsskifte.  ”Det er jo ikke rimeligt, at vi indenfor branchen beskattes i forbindelse med et generationsskifte; mens man udenfor ejendomsbranchen kan gennemføre et generationsskifte skattefrit”, sagde formanden og fortsatte ”I realiteten er der jo ikke forskel på at drive en udlejningsvirksomhed og et gartneri.   Derfor skal reglerne naturligvis også være ens”.

Formanden berørte også persondataforordningens indtog i maj måned 2018 og de hovedbrud, som mange udlejere oplever i forbindelse med reglernes implementering. ”Det er en rigtig svær størrelse og det kræver også rigtig mange ressourcer; men der er desværre ingen genveje. Vi er alle omfattet af reglerne om at have styr på vores data”, berettede formanden med henvisning til ProDomus planlagte kursuskatalog for medlemmerne i det kommende år, hvor der blandt andet indbydes til et gratis opfølgningskursus i emnet.

Bestyrelsen blev på generalforsamlingen styrket ved nyvalg af direktør og udlejer Stephen Berg, der blandt andet driver udlejningsvirksomhed i både Aalborg og Viborg. Herefter består den samlede bestyrelse af advokat Claus Fischer (formand), direktør Trine Wagner (næstformand), advokat Anne Henriksen (sekretær), arkitekt Jørn Held, revisor Palle Roed, tømrermester Jørgen G. Pedersen og endeligt det nyvalgte bestyrelsesmedlem Stephen Berg.

Generalforsamlingen blev som sædvanlig afsluttet med fælles middag i Papegøjehaven for de fremmødte medlemmer af foreningen.

ProDomus/Aalborg Grundejerforenings bestyrelse fra venstre: revisor Palle Roed, direktær Stephen Berg, arkitekt Jørn Held, advokat og formand Claus Fischer, direktør og næstformand Trine Wagner, advokat og sekretær Anne Henriksen, tømrermester Jørgen G. Pedersen og ProDomus´ direktør Britta Jespersgaard