"Vi dyrker din ejendomsinvestering og styrker dens fortsatte sundhed – hos os er driftsoptimering i højsædet."

Søg lejlighed

Er du lejer

Udlejer / Medlemmer

Udlejerrepræsentant til Huslejenævnet i Aalborg søges – Ansøgningsfrist udløbet

Vores mangeårige udlejerrepræsentant i Huslejenævnet i Aalborg, Palle Roed, stopper som udlejers repræsentant i nævnet med udgangen af 2021. 

Der skal fra foreningens side lyde en meget stor tak til Palle for den uvurderlige indsats han har ydet i Huslejenævnet.

Som følge heraf, skal der nu indstilles en udlejerrepræsentant til at varetage udlejers interesser i Huslejenævnet.

Der søges konkret en kandidat, der både har praktisk og teoretisk erfaring med udlejningsområdet indenfor boligsegmentet –  og som er rimelig velbefaren indenfor det lovgivningsmæssige regelsæt, der er gældende på området. 

Det er ProDomus, der i løbet af september måned indstiller kandidater som efterfølgende udpeges af Aalborg Byråd for en 4-årig periode.

Hvervet består i at deltage i huslejenævnets møder og være med til at afgøre sagerne. Der vil derudover være forberedelse af møderne.  Nævnsmedlemmerne aflønnes af Aalborg Kommune.

Såfremt du kunne være interesseret i at kandidere til hvervet som udlejerrepræsentant i Huslejenævnet i Aalborg hører vi meget gerne fra dig hurtigst muligt. 

Du meddeler din interesse ved at fremsende en kort motiveret ansøgning og dit CV til bj@prodomus.dk mrk. Udlejerrepræsentant til Huslejenævnet.

Såfremt du ønsker at høre mere om rollen som udlejerrepræsentant, eller har uddybende spørgsmål til hvervet, er du meget velkommen til at kontakte direktør Britta Jespersgaard på telefon 30212424.